Szabat Zachor

(hebr., Szabat [w który czyta się paraszę] „Pamiętaj”) – drugi z czterech specjalnych szabatów, przypadających na wiosnę (Szabat ha-Chodesz; Szabat Para; Szabat Szkalim), nazywanych Arba Paraszot (hebr., Cztery Parasze), na które przeznaczone są specjalne czytania Tory. Bezpośrednio poprzedza on święto Purim. Oprócz fragmentu z Księgi Kapłańskiej (1,1 – 5,26), czyta się wówczas dodatkowo fragment z Księgi Powtórzonego Prawa (25,17-19), zaczynający się od słów: „Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu” (od nich pochodzi nazwa szabatu). Zgodnie z tradycją biblijną, Haman, pierwszy minister na dworze króla perskiego Ahaswerusa (identyfikowanego z Artakserksesem I), postać związana z obchodami Purim, był potomkiem Agaga, króla Amalekitów; dlatego fragment ten czyta się przed wspomnianym świętem, a w niektórych gminach żyd. dodaje się do czytania specjalne pij(j)utim (pij(j)ut).

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem