Szabat Szkalim

(hebr., Szabat [w który czyta się paraszę] „Szekle”) – pierwszy z czterech specjalnych, wiosennych szabatów (obok Szabat ha-Chodesz; Szabat Para i Szabat Zachor), nazywanych Arba Paraszot (hebr., Cztery Parasze), na które przeznaczone są specjalne czytania Tory. Sz.Sz. obchodzi się w ostatni szabat miesiąca szwat, tj. w szabat bezpośrednio poprzedzający pierwszy szabat adar, a w roku przestępnym – w ostatni szabat pierwszego miesiąca adar (przed adar szeni). Tego dnia, oprócz odpowiedniego fragmentu Tory z Księgi Wyjścia (35,1-38; 20), czyta się dodatkowy fragment z tejże księgi (30,11-16), czyli tzw. paraszę Szkalim, poświęconą kwestii obowiązkowej opłaty wnoszonej na potrzeby Świątyni Jerozolimskiej, wynoszącej pół szekla (hebr., l.mn. szkalim). Czytanie to upamiętnia zwyczaj zbierania tego podatku przez specjalnych wysłanników pierwszego dnia adar. W liturgii Sz.Sz. obowiązuje też czytanie specjalnych pij(j)utim (pij(j)ut).

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand