Szabat Szira

(hebr., Szabat Pieśni) – szabat, podczas którego czyta się paraszę z Księgi Wyjścia (14-17). Jego nazwa pochodzi z rozdziału 15. tej księgi, zawierającego Pieśń Mojżesza i synów izraelskich. Szabat ten nie jest związany z konkretną datą, ale z tym właśnie czytaniem. W niektórych gminach żydowskich dodatkowo odmawia się specjalne pij(j)utim. (Por.: ptaki; Tory czytanie)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand