Szabat Nachamu

(hebr., Szabat Pocieszenia) – pierwszy szabat, następujący po poście Tisza be-Aw, który wziął swą nazwę od pierwszych słów haftary, przeznaczonej na ten dzień do czytania: Nachamu, nachamu ami (hebr., Pocieszcie, pocieszcie lud mój; Iz 40,1-26). Sz.N. jest pierwszym z siedmiu szabatów, w które czyta się tzw. siedem haftar pocieszenia z Księgi Izajasza. (Por. też Tory czytanie)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand