Syrop Hersz

(1875 Nowy Targ – ?) – doktor praw, adwokat, działacz polityczny i społeczny. Po ukończeniu gimnazjum w Nowym Sączu podjął studia na wydz. prawnym UJ, studiował też filozofię. W 1900-1903 był pierwszym sekretarzem egzekutywy Organizacji Syjonistycznej w Małopolsce Zachodniej, członkiem jej władz naczelnych. Podczas I wojny światowej – w 1917-1918 – służył w wojsku austriackim. Po powrocie żywo włączył się w nurt życia społecznego i politycznego Żydów w odradzającej się Rzeczpospolitej. Należał do grona założycieli krakowskiego „Nowego Dziennika”; pełnił funkcję przew. Zarządu Gminy Żydowskiej w Nowym Sączu (1927-1929); był też członkiem rady miejskiej Nowego Sącza (1927-1929 i w 1933-1939) oraz przewodniczącym tamtejszego klubu radnych żydowskich, a także przewodniczącym rady nadzorczej Związku Spółdzielni „Kredyt”. Publikował artykuły w prasie i broszury, poświęcone syjonizmowi.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand