Syjonistyczno-Socjalistyczna Partia Pracy „Hitachdut” [w Polsce]

zob. w: Hitachdut; Poalej Syjon-Prawica

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand