Sukot

(l.mn. od hebr. suka = szałas, namiot, buda, budka, kuczka; jid. Sukes, Sykes); Święto Kuczek; Kuczki; Święto Szałasów, Święto Namiotów (hebr. Chag ha-Sukot); Święto Plonów (Zbiorów; hebr. Chag ha-Asif) – 1. jedno z trzech świąt pielgrzymich, związane z kulturą rolniczą. Rozpoczyna się piętnastego dnia tiszri i trwa przez siedem dni. Przypada więc jesienią, po zebraniu plonów z pól, sadów i winnic. Charakteryzuje je wesołość i radość ze zbiorów oraz modlitwy o deszcz i bogate plony w roku następnym. Biblia nadaje temu świętu znaczenie historyczne, wiążąc je z wyjściem Izraelitów z Egiptu (Kpł 23,39-43). Budowane z okazji święta szałasy (hebr. sukot; kuczka), mają przypominać ich wędrówkę przez pustynię ku Ziemi Obiecanej oraz opiekę Bożą, którą zostali wówczas otoczeni. Nazwa święta pochodzi od słów zawartych w Księdze Kapłańskiej (23,42): „Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach [hebr. ba-sukot]”. W owych szałasach spożywa się posiłki i nocuje, jednak w chłodniejszym klimacie nie jest to obowiązkowe. Rolniczy charakter święta przypominają: cztery gatunki roślin (hebr. arbaa minim): etrog (gatunek owocu cytrusowego), lulaw (gałązka palmy), hadas (trzy gałązki mirtu) i arawa (dwie gałązki wierzby), z którymi codziennie, po musaf, okrąża się w synagodze bimę, a siódmego dnia (Hoszana Raba) – siedem razy (por. hakafot). Cały świąteczny bukiet nosi nazwę lulawu, gdyż gałązka palmy jest w nim największa. Każdego dnia S., oprócz szabatu, odmawia się nad nim błogosławieństwo. W czasie Hal(l)elu potrząsa się lulawem w cztery strony świata oraz ku górze i ku dołowi, co ma symbolizować wszechobecność Boga. Ósmego dnia obchodzone jest święto Uroczystego Zgromadzenia (Szmini Aceret), a po nim – w części diaspory – święto Simchat Tora. W Polsce obchody S. miały charakter bardzo uroczysty. Na balkonach, werandach, podwórkach i poddaszach żyd. domów, z desek i gałęzi budowano kuczki, w których mężczyźni jadali wspólne posiłki, radowali się i odpoczywali. Bardzo uroczyste były też obchody święta Simchat Tora. (Zob. także: półświęta; simcha; Simchat be(j)t ha-Szoewa; Uszpizin) 2. inna nazwa szóstego traktatu drugiego porządku Miszny Suka.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand