Suka

(hebr., Szałas, Namiot, Buda, Budka); Sukot (l.mn. od hebr. suka) – szósty traktat drugiego porządku Miszny (Moed), liczący 5 rozdziałów. Odnosi się do święta Sukot, które w Misznie nazywane jest Świętem [Namiotów] (hebr., Chag [ha-Sukot]). Zawarto w nim informacje nt. tradycji hist. tego święta oraz przepisy, odnoszące się do budowania szałasów (kuczka) i mieszkania w nich przez siedem dni, zasad przygotowywania świątecznych posiłków, a także ich spożywania, wykonywania rozmaitych czynności (m.in. składania ofiar). Omówiono też obchody ostatniego, ósmego dnia Sukot (Szmini Aceret). Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w TB, TJ oraz w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand