Stupp Abraham

(1897 Tłuste – po 1955) – działacz syjonistyczny. Pochodził z chasydzkiej rodziny; odebrał tradycyjne wykształcenie religijne. Po śmierci ojca podjął naukę przedmiotów świeckich, z zamiarem zdawania egzaminu do szkoły średniej. Wybuch I wojny światowej pokrzyżował jednak te plany; ich realizacja stała się możliwa dopiero po zakończeniu działań wojennych (matura w 1922). Studia filozoficzne podjął na uniwersytecie lwowskim, gdzie także uzyskał stopień doktora filozofii za pracę Josephus Flavius jako apologeta własnych czynów. S. wcześnie związał się z ruchem syjonistycznym; najpierw działał w organizacji lokalnej, a w 1926 został członkiem Egzekutywy tej partii (referent organizacyjny). Po wyborze nowych władz w 1930 został sekretarzem general. Krajowej Organizacji Syjonistycznej Galicji Wschodniej. Był także członkiem władz Światowej Federacji Ogólnych Syjonistów (tzw. grupa B), współzałożycielem młodz. organizacji Achwa (hebr., Braterstwo), a potem organizacji chalucowej He-Chaluc ha-Klal-Cij(j)oni (hebr., Pionier Ogólnosyjonistyczny), w której był przewodniczącym Chalucu Klal-Cij(j)oni i generalnym sekretarzem organizacji, a wreszcie – sekretarzem organizacji ogólnosyjonistycznej robotników w Palestynie. Był również wydawcą i redaktorem tygodnika „Di Cijonistisze Woch” (jid., Syjonistyczny Tydzień). Od początku 1940 przebywał w Palestynie, gdzie został wybrany na członka prezydium Reprezentacji Żydostwa Polskiego.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand