Stronnictwo (Komitet) Niezależnych (Niezawisłych) Żydów

Niezależni Żydzi; Partia Niezależnych Żydów1. demokratyczne żydowskie ugrupowanie polityczne, działające w Krakowie w 1897-1918. Jego przywódcami byli adwokaci: A. Gross (od 1901), poseł z ramienia S.N.Ż. do wiedeńskiej Rady Państwa w 1907-1918, oraz Ignacy Landau, poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie, z ramieniana tegoż ugrupowania w 1908-1913. Ugrupowanie miało duże wpływy w krakowskiej radzie miejskiej (połowa radców żydowskich należała do S.N.Ż.), ściśle współpracowało też na terenie miasta z PPSD i SD; wydawało własny „Tygodnik”. Pismo poświęcone sprawom społecznym, politycznym, ekonomicznym i literackim (1905-1914?).

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand