Straszun Mathias (Matitjahu)

(1817 Wilno – 1885 tamże) – uczony talmudysta i bibliofil; syn Samuela ben Josefa S. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne, poza tym był samoukiem, zdobywając rozległą wiedzę m.in. historyczną. Jego cenna biblioteka, przekazana Gminie Żydowskiej w Wilnie, stała się zaczątkiem książnicy publ. jego imienia (Biblioteka [im.] Straszuna). S. cieszył się dużym uznaniem w świecie tradycyjnej i nowoczesnej nauki żydowskiej (korespondował m.in. z L. Zunzem i S.J. Rapaportem). Wniósł wiele cennych przyczynków i uzupełnień do dzieła Kirja neemana (hebr., Wierne miasto, 1860; 1915) S.J. Fünna. Publikował głównie w czasopismach hebrajskich oraz w „Israelitische Literaturblatt”; wydał dzieło Mat(t)at JAH (1892), będące zbiorem komentarzy i glos do Midrasz Raba. W 1969 w języku hebrajskim ukazały się jego dzieła wybrane. (Zob. też monografiści hebrajscy)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand