Strassberg Norbert

(1911 Lwów – 1941? tamże) – malarz, rysownik, grafik, członek grupy artystycznej „Szczepu Szukalszczyków herbu Rogate Serce”, skupionej wokół rzeźbiarza, Stanisława Szukalskiego, w której nosił przydomek Norbert z Krakowa. Studiował w Państwowej Szkole Przemysłowej i w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Później przeniósł się do Krakowa, a na pocz. 2 poł. lat 30. powrócił do Lwowa. Związał się wówczas z kołami lewicowymi. Jego twórczość wyrastała ze źródeł literacko-historycznych. Dla rozwoju talentu artysty niezwykle ważnym i znaczącym wydarzeniem było spotkanie z Szukalskim, który zaszczepił swym uczniom fascynację Polską pogańską, ludową (Piast). S. szukał inspiracji w religii zarówno w judaizmie (Ekstaza [modlitewna], Kain, Hillel, Kapłani, Nauka Talmudu, Golem, Sądny Dzień, Tora), jak i w chrześcijaństwie (Chrystus); tworzył liczne studia portretowe, sceny rodzajowe (Żyd, Włóczęga, Koncert, Lustro; także o tematyce polityczno-społecznej – Pochód, Więzień, Wieczerza biednych, Głód), martwe natury; zamieszczał rysunki w lwowskich pismach satyrycznych: „Szczutek”, „Wróbel na Dachu”. S. był bardzo płodnym artystą; do 1935 namalował 1,5 tys. obrazów, z czego zachowało się tylko kilkanaście. Wystawiał w Krakowie (TPSP, 1930), Warszawie (IPS, 1936), Lwowie (TPSP, 1935, 1938).

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand