Stowarzyszenie Wysłużonych Żołnierzy Wyznania Mojżeszowego „Ansche Chail”

znane też pn. Stowarzyszenie ku Wsparciu Byłych, Wysłużonych Żołnierzy Wyznania Mojżeszowego w Krakowie – stowarzyszenie charytatywno-samopomocowe, założone w Krakowie w 1875, działające do wybuchu I wojny światowej; liczyło ok. 250 członków. W 1894-1912 wydawało roczne sprawozdania ze swej pracy.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand