Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych

noszące oficjalnie nazwę Dom Modlitwy i Wsparcia Izraelitów do Postępu – krakowskie religijne stowarzyszenie Żydów reformowanych (judaizm reformowany), założone w 1845, utrzymujące osobną synagogę (Tempel w Krakowie), której okazały gmach przy ul. Podbrzezie został oddany do użytku ok. 1862. Członkami S.I.P. byli prawie wszyscy miejscowi żydowscy inteligenci i większość znaczących przemysłowców oraz finansistów. W 1870 liczyło ono 130 członków, z czego kilkunastu było mieszkańcami Tarnowa i Rzeszowa. W krakowskiej gminie żydowskiej S.I.P. uzyskało pełnoprawny status dopiero w 1899, gdy utrzymywany przez nie kaznodzieja, O.J. Thon, został mianowany jednym z dwóch rabinów gminnych. Od tego roku, aż do 1936, S.I.P. wydawało rocznik „Sprawozdanie Przełożeństwa Stowarzyszenia Izraelitów Postępowych w Krakowie”. Podobnego typu stowarzyszenie istniało od 1844 we Lwowie. Zatrudniany przez nie kaznodzieja, A. Kohn, był jednocześnie – od 1844, aż do swojej tragicznej śmierci (przez otrucie) w 1848 – lwowskim rabinem okręgowym. Pierwszą lwowską synagogę postępową (Deutsch Israelitisches Bethaus) otwarto w 1846. (Zob. też: Horowitz Leon; Oettinger Józef; Rapoport Arnold Chaim)

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand