Sternharz Natan ben Naftali z Niemirowa

Natan z Niemirowa (1780 Niemirów – 1845 Bracław) – duchowy przywódca chasydów bracławskich, uczeń Nachmana ben Symchy z Bracławia. Podróżował do wielu cadyków, m.in. do Zusji z Annopola, Lewiego Icchaka ben Meira z Berdyczowa. W 1802 zetknął się ze zwolennikami Nachmana z Bracławia i wkrótce został jego sekr. oraz organizatorem chasydów bracławskich. Spisywał nauki Nachmana z notatek i osobistych wypowiedzi oraz z pamięci. Po śmierci mistrza w 1811, stał się duchowym przywódcą chasydów z Bracławia, ale nigdy nie został cadykiem. Jego działalność koncentrowała się na drukowaniu dzieł i popularyzacji nauki Nachmana; był red. wielu utworów zawierających owe nauki, m.in.: Lik(k)ute(j) Ma-ha-RAN (Ostróg 1808), Sip(p)ure(j) maasij(j)ot (Berdyczów 1895), Sefer ha-mid(d)ot (Mohylew 1811). Był także autorem biograf. opowieści o Nachmanie: Sziwche(j) ha-RAN (1864), Sichot ha-RAN (1864). W 1821-1824 S. urządził w swoim domu w Bracławiu nielegalną drukarnię, gdzie drukował dzieła i broszury Nachmana. To właśnie dzięki niemu nauki Nachmana z Bracławia przetrwały do naszych czasów.

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand