Sterling Seweryn

(1864 Gustek k. Tomaszowa Mazowieckiego – 1932 Rabka) – lekarz, pionier ftyzjatrii polskiej, społecznik. Pochodził ze zasymilowanej rodziny. Jego ojciec był urzędnikiem kolejowym, a w młodości – sekretarzem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Studia med. odbył w Warszawie (1883-1889), staże – w Warszawie, Wiedniu, Monachium i Jenie. Praktykę lekarską rozpoczął w 1891 w Tomaszowie Mazowieckim. W 1894 przeniósł się do Łodzi, gdzie początkowo pracował jako lekarz fabryczny w Towarzystwie Akcyjnym Sz. Rosenblatta. W 1897 w Szpitalu Starozakonnych zorganizował pierwszy w Królestwie Polskim oddział ftyzjatryczny, który stał się „szkołą kliniczną”, i objął w nim kierownictwo. W szpitalu tym pełnił funkcje ordynatora oddziału chorób wewnętrznych (od 1908) i naczelnego lekarza (od 1930). Całe życie poświęcił zwalczaniu gruźlicy i zagadnieniom higieny społecznej. Pełnił wiele funkcji społecznych; był m.in.: założycielem i prezesem Oddziału Łódzkiego Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (1902); wiceprez. Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego (1906-1916; od 1916 – jego prez.); inicjatorem i redaktorem kilku czasopism medycznych; współtwórcą i prezesem Ligi Przeciwgruźliczej (wspieranej m.in. przez Gminę Żydowską w Łodzi i Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności). Już w czasach studenckich S. związał się z polskim ruchem niepodległościowym; na pocz. XX w. pozostawał pod nadzorem carskiej ochrany, a w 1906 został aresztowany. W okresie I wojny światowej był m.in. radnym miasta Łodzi oraz współzałożycielem prolegionowej Ligi Państwowości Polskiej. Po wojnie został m.in. powołany na członka Najwyższej Rady Zdrowia RP i wiceprezesem Państwowego Komitetu Walki z Gruźlicą. S. jest autorem 134 prac o zwalczaniu gruźlicy. W 1928 został profesorem higieny społ. Wolnej Wszechnicy Polskiej. Był członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, w tym członkiem-korespondentem PAU. Został pochowany na cmentarzu żydowskim w Łodzi.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem