Steinman(n) Eliezer

([1890] 1892 Obodówka na Podolu – 1970) – pisarz tworzący w językach hebrajskim i jidysz. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne (ordynowany na rabina; por. smicha). Zaczął wcześnie pisać, ale wydał swoje utwory dopiero po dłuższym czasie. W początkach swej kariery korzystał z pomocy D. Fryszmana i uczył języka hebrajskiego w Odessie. Był stałym współpracownikiem „Ha-Cefiry”, gdzie publikował opowiadania, artykuły i eseje. W 1920 przeniósł się do Warszawy. Współpracował z prasą hebrajską i jidysz („Ha-Cefira”, „Moment, Der”). Założył miesięcznik „Kolot” (hebr., Głosy; nr 1-11; 1923-1924), w którym publikowali młodzi pisarze. Wydał w tym czasie w języku hebrajskim zbiór opowiadań Sipurim (1923) i nowelę Ester Haj(j)ot (1922) oraz wybór swych artykułów, pt. Sefer ha-maamarim (1924), a także dwie pozycje w języku jidysz (zbiór esejów i relację o pogromach Żydów na Ukrainie). W 1924 osiedlił się w Tel Awiwie. Działał w Stowarzyszeniu Pisarzy Hebrajskich i m.in. uczestniczył w wydawaniu jego organu „Ktuwim” (hebr., Pisma, 1926-1933). Był jednym z najpłodniejszych pisarzy hebrajskich swego pokolenia. Intensywnie współpracował z prasą hebrajską (m.in. miał swoją kolumnę w piśmie „Dawar” [hebr., Słowo]). Opublikował wiele tomów prozy, esejów i szkiców. Cechowała go bardzo żywa osobowość. W literaturze i jej krytyce poszukiwał bardziej dyskursu ze współczesnością, niż jej opisu. Jedną z idei, która nurtowała go jeszcze od okresu spędzonego w Warszawie, było tworzenie syntezy starej i nowoczesnej żyd. kultury i literatury, w zestawieniu z literaturą światową. Pod koniec życia zaowocowało to jego zainteresowaniem chasydyzmem, któremu poświęcił całą serię książek, poczynając od Beer ha-chasidut (hebr., Źródło chasydyzmu, 1951), a kończąc na zbiorze opowieści chasydzkich Kankan ha-kesef (hebr., Srebrny dzban, t. 1-4, 1969). Pisywał też o Talmudzie (Beer ha-Talmud [hebr., Źródło Talmudu, t. 1-4, 1963-1965]). Był płodnym krytykiem literackim i tłumaczem (przełożył na język hebrajski m.in. Dostojewskiego, Strindberga). Pozostawił w niewydanych rękopisach kilkanaście tomów prozy i pamiętników.

Autorzy hasła: Małgorzata Naimska, Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand