Stein Edmund (Menachem)

(1893 – [1942?] 1943 Majdanek) – historyk, znawca epoki hellenistycznej, rektor Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie, gdzie wykładał literaturę midraszową oraz literaturę Żydów w epoce grecko-rzymskiej; działacz Keren Kaj(j)emet le-Israel. Był absolwentem UJ i Hochschule für die Wissenschaft des Judentums w Berlinie. Piastował m.in. funkcje inspektora przedmiotów judaistycznych żydowskich szkół społecznych oraz wiceprezesa, a od 1937 – prezesa Związku Pisarzy i Dziennikarzy Hebrajskich w Polsce (od 1937 był jego prezesem). Wziął udział w polemice z prof. UW, Tadeuszem Zielińskim, w związku z jego książką Hellenizm i judaizm. Podczas wojny znalazł się w getcie warszawskim. Pracował w Judenracie, kierował seminarium nauczycielskim oraz wygłaszał prelekcje na seminariach organizowanych przez organizacje młodzieżowe He-Chaluc, Ha-Szomer ha-Cair, a także brał udział w wielu imprezach hebraistycznych. Współkierował organizacją Tkuma. Kiedy Niemcy rozpoczęli akcję wysiedlania Żydów z getta, znalazł zatrudnienie w biurze szopu Schultza. Najpierw zginęła rodzina S., wywieziona do Treblinki (żona, Rachela, była zasłużoną działaczką CENTOS-u). S., załamany, zrezygnował z możliwości ukrycia się po tzw. aryjskiej stronie. Po ostatniej akcji likwidacyjnej został wywieziony do Trawnik, gdzie – mimo straszliwych warunków – próbował organizować życie naukowe; wygłaszał wykłady i prelekcje, m.in. poświęcone T. Herzlowi, z okazji rocznicy rocznicy wysiedlenia z Warszawy. Według E. Ringelbluma, S. został wywieziony do Lublina, skąd 5 XI 1942 deportowano go na Majdanek i tam rozstrzelano. S. ogłosił m.in. prace: Judaizm i hellenizm (1929); De Flavii Josephi arte narrandi (1931); Filon z Aleksandrii (1931); Józef Flawiusz, Autobiografia (w j. hebr. 1932); Higiena społeczna w epoce Talmudu (1933).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand