Steigera, sprawa

określenie odnoszące się do głośnej w latach 20. XX w. sprawy, związanej z nieudanym zamachem na prezydenta RP, Stanisława Wojciechowskiego, dokonanym w 1924, po jego wizycie w Synagodze Postępowej we Lwowie. Posądzenie padło na żyd. studenta, Stanisława Steigera. W pierwszej instancji omal nie został on skazany na karę śmierci. Do wznowienia procesu doszło po zdobyciu przez O. Wassera informacji o prawdziwym sprawcy, a następnie uzyskaniu wglądu do protokołu zeznań Ukraińca, który na podstawie przyznania się do tego zamachu starał się o azyl polityczny w Niemczech. Zeznania Wassera przechyliły szalę w sprawie, która zelektryzowała społeczność żydowską w całej Polsce. Mowa obrończa N. Löwensteina w tym procesie ukazała się drukiem (O sprawę Steigera, Lwów-Warszawa 1926). (Zob. też Waldman Izrael)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand