Statut Generalny dla Żydów

(z 17 IV 1797) zob. Generalne Urządzenie Żydów w Prowincjach Prus Południowych i Nowo-Wschodnich

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand