„Sprawiedliwość - Die Gerechtigkeit”

tygodnik żydowski, wydawany w języku niemieckim, w Krakowie w 1893-1903 (ostatnie kilka numerów zostało wydane w Wiedniu w 1904). Jego redaktorem i wydawcą był Chaim Reichenberg.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand