Sprawiedliwi Mężowie

zob. Trzydziestu Sześciu Sprawiedliwych; oraz w: cadyk

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand