Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce

organizacja społeczna powstała w 1981, z siedzibą w Warszawie. Do jej celów należą: otaczanie opieką obiektów zabytkowych o szczególnej wartości artystycznej lub historycznej; podejmowanie prac porządkowych i konserwatorskich oraz zbieranie na nie funduszy; gromadzenie informacji i upowszechnianie wiedzy o zachowanych zabytkach. S.K.O. nad C. i Z.K.Ż. w P. podejmuje własne inicjatywy (finansując prace konserwatorskie i organizując akcje społeczme, m.in. na cmentarzu żydowskim w Warszawie), a także wspiera inicjatywy lokalne, współdziałając z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami, z różnego rodzaju organizacjami regionalnymi (w tym z Komitetami Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Lublinie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Radomiu i innych ośrodkach) oraz z osobami prywatnymi. Część prac organizowanych przez S.K.O. nad C. i Z.K.Ż. w P. wykonują społecznie grupy młodzieży z Polski, Izraela i z Niemiec. W sferze dokumentacji S.K.O. nad C. i Z.K.Ż. w P. prowadzi akcję umieszczania na zachowanych do dnia dzisiejszego zabytkach (np. budynkach dawnych synagog) tablic informujących o ich dawnym przeznaczeniu i funkcjach. Organizacja ta zainicjowała także w 1986 wzniesienie pomnika na Umschlagplatzu, upamiętniającego mieszkańcow getta warszawskiego, wywiezionych do ośrodka zagłady w Treblince, i wytyczenie Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów 1940-1943 w Warszawie, a w 1991 – wzniesienie pomnika w miejscu masowego grobu ofiar getta warszawskiego. Wraz z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami współwydaje zeszyty Przewodnika po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51. Przewodniczącymi S.K.O. nad C. i Z.K.Ż. w P. od czasu jego powstania do 2000 byli kolejno: Eryk Lipiński; Marian Marek Drozdowski; Andrzej Zahorski i Jan Jagielski (od 1993).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand