Spitzer Tadeusz Bernard

(1892 Kraków – 1962 Hollywood)prawnik, wybitny działacz gospodarczy i społeczny, ekonomista; syn Salomona S. Po ukończeniu krakowskiego Gimnazjum św. Anny studiował prawo na UJ, do czasu wybuchu I wojny światowej. Potem, razem z rodzicami, ewakuował się do Wiednia, gdzie kontynuował studia, uzyskując doktorat w 1917. Początkowo związany był z galicyjskim przemysłem naftowym. Przez wiele lat pracował w Związku Przemysłowców w Krakowie (od 1937 – jako dyrektor). Zasiadał w licznych komisjach, radach, prezydiach oraz zarządach wielu szacownych instytucji i organizacji (m.in.: członek Prezydium Zrzeszenia Związków Przemysłowych Zachodniej i Południowej Polski, Państwowej Rady Komunikacyjnej przy Ministerstwie Komunikacji [1935-1939]; członek Zarządu i dyr. Ligi Propagandy Wytwórczości Krajowej [1936-1939]; prez. Towarzystwa Wioślarsko-Narciarskiego w Krakowie); był też doradcą Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie, radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (1933-1939). Zajmował się rozwojem współpracy polsko-szwedzkiej. W 1930-1937 reprezentował Kraków w Szwedzko-Polskiej Izbie Handlowej w Sztokholmie. Zainicjował założenie w Krakowie Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego (za swą działalność na rzecz zbliżenia pol.-szwedz. odznaczony w 1935 Krzyżem Kawalerskim Orderu Wazów I klasy). Od połowy lat 30., jako doradca i ekspert, współpracował z rządem. Był czynny w dziele planowania rozwoju gospodarczego Polski, w tym m.in. elektryfikacji kraju, planowania budowy portu w Gdyni (odznaczony Złotym Medalem Polskiej Ligi Morskiej i Kolonialnej). Od 1932 był też dyrektorem Rady Naczelnej Związków Przemysłu Garbarskiego w Polsce, później – aż do wybuchu wojny – członkiem Międzynarodowego Komitetu Rady Garbarskiej w Londynie. W 1932 został członkiem organizacji B'nei B'rith. Po wybuchu II wojny świat. wyjechał do Szwecji, a stamtąd w 1941 do Stanów Zjednoczonych. Zajmował się planowaniem strategii społecznej i gospodarczej w okresie powojennym. Wykonywał analizy ekonomiczne, wykładał na University of California, w Armstrong College w Berkeley. Był doradcą prezesa w World Trade Center Authority w Kalifornii (1948-1951). Potem związał się z przemysłem lotniczym. Jego syn, Jerzy Stanisław (1922-1945), zginął podczas wojny jako żołnierz ameryk.; drugi syn, Ryszard Kazimierz (ur. 1929), pracuje jako fizyk na University of California w Berkeley.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem