Spitzer Salomon

(1859 Tarnów – 1941 Kraków [Bełżec?]) – pedagog, publicysta, pisarz. Ukończył seminarium nauczycielskie w Tarnowie (1870). Od tego czasu pracował jako nauczyciel (od 1880 w szkołach krak., zwł. na Kazimierzu). Związany był ze środowiskiem postępowców i asymilatorów, pragnących zbliżenia do kultury polskiej. Opublikował wiele podręczników (w tym kilka do nauki religii mojżeszowej, m.in. Historia biblijna oraz zasady wiary i moralności, cz. 1-3, 1907-1911, kilkakrotnie wznawiana) oraz przewodników metodycznych (do nauki religii mojżeszowej i innych przedmiotów). Od 1885 angażował się w nauczanie oraz prowadzenie szkół i kursów dla „analfabetów” (tj. Żydów nie znających j. polskiego). Publikował wiele książek, poświęconych zagadnieniom etycznym, wybitnym postaciom (w tym M. Montefioremu, M. de Hirschowi, M. Gottliebowi) oraz tłumaczeń (m.in. Modły Izraelitów, 1899, repr. 1991; Traktat Aboth, 1898 [ Pirke(j) Awot]; Hagada na Pesach, po 1900). W 1904-1907 był słuchaczem nadzwyczajnym Wydziału Filozoficznego UJ, by uzyskać patent nauczyciela szkół wydziałowych języka niemieckiego i polskiego. Był też inicjatorem powstania Towarzystwa Bursy dla młodzieży żydowskiej w Krakowie (1904). Po wybuchu I wojny światowej ewakuował się do Wiednia, gdzie kontynuował działalność pedagogiczną i ukończył kurs dla nauczycieli religii, pod kierunkiem M. Schorra, oraz opracowywał nowe podręczniki, w tym Dzieje, tj. Pięcioksiąg Mojżesza z nauką wiary i moralności… (1916; parokrotnie wznawiany). Po wojnie nadal nauczał, publikował podręczniki, tłumaczył z języków hebrajskiego i jidysz. Był nazywany „niekoronowanym królem państwowych szkół powszechnych”. Od końca lat 20., będąc na emeryturze, kontynuował pracę literackie (wydał m.in. książkę Biblia: Pięcioksiąg Mojżesza, 1937). Zmarł bądź zginął w czasie okupacji niemieckiej (okoliczności jego śmierci nie są znane).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem