Spira Cwi Elimelech z Dynowa

zob. Szapiro Cwi Elimelech z Dynowa ([1777] 1783 [1785] – 1841)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand