Spina Alfonso de

(?-1468) – teolog hiszpański, generał zakonu franciszkanów, rektor uniwersytetu w Salamance oraz spowiednik króla Henryka IV Kastylijskiego. Wbrew przypuszczeniom niektórych badaczy, nie był Żydem. Przypisuje się mu inicjatywę wprowadzenia inkwizycji w Hiszpanii. Znany był z nienawiści do Żydów jawnie prakykujących judaizm, jak i neofitów (Judios publicos i Judios occultos). W swym dziele Fortalitium fidei contra Judeos, Saracenos et alios Christianae fidei inimicos (wyd. w 1494 oraz kilka razy później) zawarł wszystkie obiegowe oskarżenia antyżydowskie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand