Śpiewak (Bełzer-Spiwak) Nisan

z racji swojej działalności w mieście Bełz, nazywany też Nisanem Bełzerem (jid., Nisan z Bełza) (1824 Wileńszczyzna – 1906) – kantor, kompozytor synagogalny, dyrygent chórów. Był znakomitym aranżerem tradycyjnym melodii synagogalnych i autorem licznych sakralnych opracowań dla kantora oraz chóru, a także śpiewu i muzyki chasydów. Jako kantor, słynął ze znakomitych improwizacji. Dał się również poznać z występów i działalności w innych, poza Bełzem, miastach, np. w Kiszyniowie i Berdyczowie, dlatego nadawano mu także przydomki Nisan Kiszyniower, Nisan Berdyczewer. (Zob. też: chasydzka muzyka; kantorzy polscy; chaz(z)an)

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand