Sorockin Zalman Bencjon

(1881 Zacharino, gubernia mohylewska – 1966) – rabin. Jego ojciec, sprawujący także funkcję rabina, był pierwszym nauczycielem S., który potem studiował w jesziwie w Słobodce i w jesziwie w Wołożynie. Należąc do grona wyróżniających się studentów tej drugiej uczelni, poślubił córkę E. Gordona – kierującego jesziwą w Telcu. Po ukończeniu studiów przejął administrowanie tą uczelnią, m.in. szybko odbudował jej gmach po pożarze. W 1911 objął stanowisko rabina w Woronowej k. Lidy, a następnie – w Šytela. W czasie I wojny światowej przebywał w Mińsku. Po wojnie, wkrótce po przybyciu do Polski, objął stanowisko rabina w Łucku. Stał się jednym z czołowych przywódców ortodoksów. Działał w Agudzie i Waad ha-Jesziwot. W czasie okupacji sowieckiej w 1939, wobec grożącego mu aresztowania, przeniósł się do Wilna, gdzie był czynny w środowisku przedstawicieli jesziw na uchodźstwie. Po zajęciu Litwy przez Związek Radziecki przedostał się do Palestyny. Tam współtworzył Waad ha-Jesziwot, na wzór organizacji działającej przed wojną w Polsce. Był wiceprzew. Rady Rabinów Agudy (Moecet G(e)dole(j) ha-Tora Agudat Israel), będącej najwyższym autorytetem w sprawach halach., a od 1953 – jej przewodniczącym. Organizował także szkolnictwo ortodoksyjne, związane z tą partią. Opublikował: Ha-Dea we-ha-dibur (hebr., Wiedza [Zrozumienie] i mówienie, 1937) – komentarze do Pięcioksięgu; Oznajim la-Tora (hebr., Uszy słuchające Tory, 1951-1960); Moznajim la-miszpat (hebr., Waga dla [według] sądu, cz. 1-2, 1955) – zbiór responsów. W 1971 został wydany jego komentarz do Hag(g)ady szel Pesach, pt. Ha-Szir we-ha-szewach (hebr., Pieśń i dziękczynienie).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand