Sorel Ruth

właśc. Rutl Elly Abramovitch (1907 Halle – 1974 Warszawa) – tancerka, choreograf, pedagog. Po ojcu wywodziła się z rodziny rabinackiej z Polski. W 1927-1933 była solistką Staatsoper w Berlinie. Usunięta z pracy po dojściu Hitlera do władzy, osiadła w Warszawie. Występowała w Polsce i poza jej granicami. Uczyła też młodzież tańca ekspresjonistycznego w kilku warsz. szkołach. Związała się z polskim pisarzem, Michałem Choromańskim, którego poślubiła po kilku latach trwania związku (w 1939). Wraz z nim, opuściła Polskę za zgodą władz okupacyjnych (1940). Przebywała m.in. we Francji, Anglii, Kanadzie. W 1957 powróciła z mężem do Polski. Wykładała na Wydziale Choreografii w szkole teatralnej w Warszawie oraz na kompletach ognisk baletowych przy szkołach muzycznych. Była zasłużonym pedagogiem, jednak możliwości jej pracy zawodowej ograniczał niechętny stosunek władz do tańca ekspresjonistycznego. Pamiątki po mężu przekazała Muzeum Literatury w Warszawie (1972).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand