Sonnenfeld Adolf Gustaw

pseud. Adolfson (1837 Wrocław – 1914 Warszawa) – skrzypek, dyrygent, kompozytor. Po ukończeniu studiów w Lipsku przybył do Warszawy z orkiestrą E. Bacha, w której był skrzypkiem. W 1867 zorganizował Orkiestrę Warszawską; koncertował z nią w warsz. Dolinie Szwajcarskiej i gościnnie w różnych miastach Polski, a także we Wrocławiu, Rydze i Odessie. Przez pewien czas grał w orkiestrze Teatru Wielkiego w Warszawie i był dyrygentem różnych orkiestr, m.in. Orkiestry Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Orkiestry Teatru Ludowego. S. jest autorem baletu Pan Twardowski, który doczekał się 560 przedstawień w Operze Warszawskiej; napisał 7 operetek, m.in.: Król reporterów, Chłopski mecenas, Majstrówna, Modniarka warszawska; krotochwilę Barnaba Fafuła i Józio Grojseszyk na wystawie w Paryżu; oraz (wspólnie z F. Szoberem) wodewil Podróż po Warszawie. Opery S. nie cieszyły się powodzeniem, za to zyskało je wiele jego utworów rozrywkowych i tanecznych. Po jego śmierci prasa stwierdziła, że S. „zmarł w niedostatku”.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand