Sonnenberg Emanuel

(1863 Inowłódz – 1939 Łódź) – lekarz dermatolog. W 1885 ukończył II Gimnazjum w Warszawie i podjął studia na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu dyplomu (1891) podjął pracę w żyd. szpitalu na Czystem w Warszawie. Wkrótce jednak przeniósł się do Zgierza. W 1895-1911 praktykował za granicą (Wiedeń, Berlin, Hamburg, Paryż, Lwów) pod kierunkiem znanych klinicystów. W 1915 został lekarzem naczelmym i ordynatorem szpitala św. Aleksandra, później ordynatorem szpitala św. Antoniego w Łodzi. Funkcje te sprawował do 1937. Był czynny społecznie: wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Czasopisma Lekarskiego” (1899-1908) i „Przeglądu Dermatologicznego” (od 1932); był członkiem zarządu i sądu koleżeńskiego Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego (1904-1913), zarządu oddziału łódzkiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego (1919-1928), członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi (od 1936); udzielał się też w sądzie dyscyplinarnym przy Łódzkiej Izbie Lekarskiej; był prezesem oddziału łódzkiego Towarzystwa Dermatologicznego (od 1926). Wiele publikował na tematy zawodowe w specjalistycznych czasopismach polskich, niemieckich, francuskich. Za swą długoletnią służbę został odznaczony brązowym medalem (XI 1938). S. pochowany jest na cmentarzu żydowskim w Łodzi przy ul. Brackiej. Od 1951 jego imię nosi Szpital Miejski w Łodzi przy ul. Pieniny 30.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem