Sołowiejczyk Josef Dow

(1903 Prużany – ?) – rabin, uczony talmudysta, filozof; wnuk Chaima ha-Lewiego S.; prawnuk Josefa Dow Baera ha-Lewiego S. z Wołożyna. Kształcił się i doskonalił metodę badań talmudycznych swego dziadka pod kierunkiem ojca, Mojżesza (1876-1941), piastującego funkcję rabina w jednym z białoruskich miasteczek (sztetł). Dzięki pomocy prywatnych nauczycieli, uzupełnił swą edukację na poziomie szkoły średniej i mógł podjąć studia uniwersytecie w Berlinie (doktorat z filozofii uzyskał w 1931). W 1932 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Został rabinem gminy ortodoksyjnej w Bostonie. Założył tam Maimonides School oraz prowadził zajęcia dla skupionej wokół niego grupy młodych uczonych, z której pod koniec lat 30. wyłoniły się instytuty nauk talmudyczneHe(j)chal Rabe(j)nu Chajim ha-Lewi i Jesziwat Tora Israel. W 1941 przejął po ojcu kierowanie seminarium w Yeshiva University. Wykładając tam oraz w innych placówkach, stał się duchowym przewodnikiem większości wykształconych w Stanach Zjednoczonych rabinów ortodoksyjnych. Od 1946 był honorowym prezydentem Mizrachi w Stanach Zjedn.; a od 1952 – przewodniczącym Halakhah Commission of the Rabbinical Council of America. Był uznawany za niekwestionowanego przywódcę neoortodoksów (tzw. oświeconych ortodoksów) w Stanach Zjednoczonych. Pozostając wiernym tradycji rodzinnej, opublikował bardzo niewiele swych tekstów (np. esej Isz ha-halacha, Talpioth 1944).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand