Sołowiejczyk Chaim ha-Lewi

zw. Brzeskim (jid. Brisker; Bryskier) (1853 Wołożyn – 1918 Warszawa) – rabin, talmudysta; syn Josefa Dow Baera ha-Lewiego S. z Wołożyna; ojciec Izaaka Zeewa ha-Lewiego S.; dziadek Josefa Dowa S. Kształcił się pod kierunkiem ojca. Wykładał w jesziwie w Wołożynie (od 1880), a potem był zastępcą rektora tej uczelni. Zasłynął jako inicjator stosowania w studiach talmudycznych metody opartej na analizie przedmiotu, poprzez dyskusję nad jego pojęciami i częściami składowymi. Dzięki temu dochodził do wyłonienia głównych idei. Rozwinął też terminologię umożliwiającą opis różnorodnych problemów. W zgodzie z tradycjami nauki talmudycznej w Polsce, wskazywał na różnice wewnętrzne (sprzeczności) w Talmudzie, by wyjść z nich drogą autorytatywnej interpretacji. Jego metoda jest nadal podstawą studiów w wielu jesziwach. Po zamknięciu jesziwy wołożyńskiej (styczeń 1892) S. przeniósł się do Brześcia Litewskiego, gdzie w 1892 objął po ojcu stanowisko rabina. Cieszył się wielkim autorytetem i odgrywał ważną rolę w życiu tamtejszej gminy oraz całego regionu. Po pożarze miasta w 1895 organizował pomoc dla pogorzelców, a w 1905 pośredniczył w rozmowach strajkujących robotników z fabrykantami. Mimo że nie opublikował większych dzieł, uważany był za niekwestionowany autorytet rabiniczny przełomu XIX i XX w. W 1910 został członkiem komisji rabinackiej w Petersburgu (przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświaty), w której odgrywał kierowniczą rolę. Był przeciwnikiem syjonizmu, uważając, iż stanowi on zagrożenie dla religii żydowskiej. Podczas katowickiej konferencji (1912) przedstawił osiemnaście punktów, stanowiących warunek zaakceptowania przez polskich i litewskich rabinów mającej powstać organizacji ortodoksów (por. Aguda). Podczas I wojny światowej S. przebywał w Warszawie, gdzie zmarł i został pochowany (na cmentarzu żyd. przy ul. Okopowej). Pierwsze dzieło S. – Chid(d)uszim u-we-urim al-ha-RAMBAM (hebr., Komentarze i objaśnienia do [dzieła] RAMBAM-a), będące komentarzem do dzieła Majmonidesa Miszne Tora – ukazało się staraniem jego synów w 1936 (Brześć n. Bugiem). Później wydano jeszcze wiele nowel S. do traktatów talmudycznych (w tym t. 1-3 w 1952-1966).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Chaim ha-Lewi Sołowiejczyk  - Sołowiejczyk Chaim ha-Lewi - Polski Słownik Judaistyczny
Chaim ha-Lewi Sołowiejczyk (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem