Sokołów Florian

właśc. Efraim Gotthold (1888 Maków k. Pułtuska – 1967 Londyn) – prawnik, publicysta; syn Nachuma S.; szwagier S. Mendelso(h)na. Zdecydował się na spolszczenie swego imienia, pod wpływem Salomei, żony Ch.Z. Słonimskiego, jeszcze w czasie nauki w warszawskim gimnazjum. Debiutował jako publicysta w „Ha-Cefirze” (1903). W 1904-1905 studiował medycynę na UW (relegowany za udział w demonstracji studenckiej), a w 1906-1911 – prawo w Petersburgu. Był współtwórcą i współredaktorem „Dziennika Petersburskiego”. Po powrocie do Warszawy pracował jako prawnik; podjął współpracę z prasą polsko-żydowską i polską („Przegląd Codzienny”; „Dziennik Nowy”). Był sprawozdawcą na procesie M. Bejlisa. Wybuch I wojny światowej zastał go w Berlinie; po krótkim okresie internowania następne lata spędził na Zachodzie. W 1917 powrócił do Warszawy. Pracował jako prawnik (m.in. radca prawny pol. oddziału Jointu). Publikował w prasie codziennej („Hajnt”, „Nasz Kurier”). Z czasem poświęcił się całkowicie publicystyce. Był korespondentem kilku czasopism zagranicznych. Współpracował z prasą polską i polsko-żydowską („Nasz Przegląd”); był członkiem redakcji „Głosu Prawdy”, potem „Gazety Polskiej”; członkiem i współzałożycielem Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych i członkiem Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Warszawie. W 1932-1939 był londyńskim korespondentem „Gazety Polskiej”. W czasie II wojny światowej przebywał w Londynie, gdzie mieszkał już do końca życia. Współpracował z polską prasą emigracyjną. W 1944-1946, z ramienia Ministerstwa Obrony polskiego rządu emigracyjnego, pełnił funkcję korespondenta wojennego przy Kwaterze Głównej Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Ekspedycyjnych. Po wojnie współpracował z wydawnictwami i prasą w Izraelu. W formie książkowej opublikował Kawalkadę angielską. Sylwetki i szkice (1942) oraz – wydaną pośmiertnie w języku hebrajskim, jidysz i angielskim – biografię ojca (Majn foter, Nahum Sokołow, 1972; Nahum Sokolow. Life and Legend, 1975).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand