„Socjał-Demokrat, Der”

tygodnik w języku jidysz, który ukazywał się w 1905-1907 w Krakowie; organ ŻPSD; redagowany i wydawany przez J. Brossa. Redaktorami pisma byli też kolejno: H. Grossman i Abraham Spanlang. Pierwszy numer tygodnika ukazał się 1 V 1905; pismo było wyrazem przełomu w dziejach socjalistów żydowskich w Galicji (por. Żydowska Partia Socjalno-Demokratyczna), związanego z samookreśleniem się tzw. grupy separatystów, którzy obok postulatów klasowych postanowili postawić także narodowo-kulturalne. Z tego też względu „Der S.-D.” wszedł w otwarty konflikt z organem Poalej Syjon – „Jidiszer Arbeter”. (Zob. też w: Towarzystwo Rygoryzantów we Lwowie)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem