„Słowo Żydowskie - Dos Jidisze Wort”

tytuł wielu lokalnych, przedwojennych czasopism, w tym asymilatorskich (por. asymilatorzy), np. wydawanego w Tarnopolu, pod redakcją D. Schreibera. Do ważniejszych należał tygodnik „Słowo Żydowskie – Dos Jidisze (Judisze) Wort”. Pismo niezależne [Unparteisz Wochnbłat], wydawany w Krakowie od 1924 do 1939. Jego wydawcą a zarazem redaktorem był Samuel Probst. Pismo ukazywało się początkowo w języku jidysz, później w języku polskim i w jidysz.

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand