Slach na [la-awon ha-am ha-z(z)e]

(hebr., Odpuść więc winy tego ludu) – pierwsze słowa pierwszego z dwóch wersów, zaczerpniętych z Księgi Liczb (14,19-20), w których: 1. Mojżesz zwraca się do Stwórcy, by przebaczył Izraelitom grzech buntu; 2. Bóg wypowiada sentencję odpuszczenia. W rycie polskim owe wersy były odmawiane po Kol nidre(j) w związku z tym, że w tym fragmencie jest właśnie mowa o odpuszczeniu grzechów narodowi (por. grzech). Prowadzący modły wypowiadał głośno słowa pierwszego wersu, zaś zgromadzeni odpowiadali mu, recytując trzykrotnie słowa wersu drugiego, po czym szalijach cibur powtarzał wers trzykrotnie. W większości rytów aszkenazyjskich i sefardyjskich ta część modłów po Kol nidre była opuszczana.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem