Skif

(skrót od nazwy w języku jid. – Socjalistiszer Kinder-Farband = Socjalistyczny Związek Dziecięcy) – dziecięcy odpowiednik związanej z Bundem młodzieżowej organizacji Cukunft. Organizacja powstała w Polsce w latach 20. XX w. z pomocą Cukunftu. Ważną rolę odgrywał w niej komitet rodzicielski, złożony z rodziców członków S. Organizacja stawiała sobie przede wszystkim cele wychowawcze, miała przygotowywać przyszłych członków partii. W latach 30. S. liczył już kilka tysięcy członków w ponad 100 miejscowościach. W początkowym okresie II wojny światowej organizacja kontynuowała działalność. W getcie warszawskim, we współpracy z Cukunftem, komitety rodzicielskie zakładały warsztaty i spółdzielcze przedsiębiorstwa fryzjerskie, krawieckie i szewskie, a ich siedziby stanowiły zarazem miejsce spotkań członków Cukunftu. Po wojnie S. wznowił działalność, ale w porównaniu z organizacjami syjon. cieszył się ograniczoną popularnością i miał marginalne znaczenie.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem