Silberstein (Zilbersztajn) Markus

(1833 Praszka [Luborna?] – 1899 Nicea) – kupiec i przemysłowiec; syn Joachima S.; ojciec Mieczysława S. i Stanisława S.; skoligacony przez małżeństwo swej córki, Salomei (Sary; Salki), z Maurycym Poznańskim. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej. Otrzymał staranne wykształcenie zarówno religijne, jak i świeckie (w tym handlowe). Początkowo był buchalterem w pabianickiej firmie Kindlera. Samodzielną działalność handlową rozpoczął w 1863 w Łodzi, dokąd też z majątku ziemskiego Luborna przenieśli się jego rodzice (ojciec został „starszym” w miejscowym Dozorze Bóżniczym), a od 1866 prowadził własny Dom Handlowy [skład komisyjny?]. Od 1878 rozwijał produkcję materiałów wełnianych i bawełnianych. W 1891 przekształcił swe przedsiębiorstwa w Towarzystwo Akcyjne Markusa Silbersteina, którego kapitał sięgnął kilku milionów rubli. Pakiet większościowy akcji zatrzymał dla siebie, a resztę rozdzielił pomiędzy członków rodziny. Był uczestnikiem wielu przedsięwzięć i członkiem licznych organizacji gospodarczych; czynny na wielu polach działalności społecznej, w tym na rzecz ludności żydowskiej, m.in.: kierował łódzkim Stowarzyszeniem Bik(k)ur Cholim (1881-1887); współzałożyciel Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności (1899); twórca, opiekun i kurator Domu Sierot Żydowskich im. Stanisława Silbersteina (tragicznie zmarłego bratanka), założonego w 1892; inicjator założenia łódzkiej talmud-tory (1890); współorganizator kolonii letnich dla dzieci żydowskich; współprzewodniczący Komitetu jednej z synagog łódzkich; jeden z głównych fundatorów tamtejszej mykwy. S. interesował się sztuką; był członkiem TZSP i mecenasem S. Hirszenberga oraz architekta, Adolfa Zeligsona. Swój księgozbiór zapisał Bibliotece Judaistycznej w Warszawie. Po śmierci S. jego przedsiębiorstwa zostały przez rodzinę połączone w jeden koncern. S. został pochowany na cmentarzu żydowskim w Łodzi (grobowiec Markusa i Teresy z Cohnów Silbersteinów).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand