Silbermann (Zylberman) Lazar (Eliezer)-Lipman(n)

(1819 Królewiec? – 1882 Lyck, współcz. Ełk) – publicysta, wydawca. Jego rodzice wyemigrowali z Prus na Litwę, gdzie S. dorastał i kształcił się. Po powrocie do Prus osiadł z powrotem w Ełku. Tam pracował jako szojchet. W 1856 założył pierwszy tygodnik, wydawany w języku hebrajskim – „Ha-Mag(g)id”, którym kierował do 1880. Udało mu się połączyć w nim tendencje asymilatorskie z konserwatywno-religijnymi, dzięki czemu zdobył wielu czytelników, głównie na ziemiach byłej Rzeczpospolitej (por. asymilacja). Za swe zasługi w tym dziele otrzymał stopień naukowy lipskiego uniwersytetu. W 1864 założył – działające do okresu międzywojennego – wydawnictwo hebrajskie pn. Mekice Nirdamim (Budzący Uśpionych). Był wydawcą kilku dzieł w przekładach na język hebrajski, w tym Contra Apionem Józefa Flawiusza wydał pt. Kadmut ha-Jehudim (Przeszłość [Starożytność] Żydów, 1858) oraz etykę Salomona ben Jehudy ibn Gabirola – pt. Goren Nachon (1869).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand