Silberbusch (Zilberbusz) Dawid Izajasz

używał pseudonimu Isz Jechidi, Ben Israel (1854 Zaleszczyki – 1936) – nowelista piszący w językach hebrajskim i jidysz. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne, poza tym był samoukiem. Debiutował w 1878 opowiadaniem w dzienniku „Ha-Mabit” (hebr., Spojrzenie) P. Smolenskina. W 1882 wyjechał do Rumunii, gdzie próbował wydawać mies. „Ha-Or” (hebr., Światło; 8 nr.), a następnie był nauczycielem w Kołomyi. Przed wybuchem I wojny światowej przeniósł się do Wiednia. W 1934 osiadł na stałe w Palestynie. Był autorem wielu opowiadań, których tematem głównym było życie żydowskie w Galicji i Rumunii. Za najważniejsze wśród nich uchodzi Dimat aszukim (hebr., Łza ciemiężonych, 1887; wersja książkowa 1890), w którym – obok obrazu prześladowań Żydów rumuńskich w latach 80. XIX w. – pojawia się sugestia, że jedynym rozwiązaniem jest ich emigracja do Palestyny.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand