Sigalin Grzegorz

(1902-1938 Moskwa) – architekt; brat Romana Jakuba i Józefa S. W 1928 ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Wraz z architektem J. Gelbardem oraz swoim starszym bratem, a kilkakrotnie z architektem Andrzejem Woyniewiczem, brał udział w wielu konkursach architektonicznych na projekty budynków użyteczności publicznej w Warszawie, Łodzi i Gdyni. Uczestniczył w konkursie na projekt Pałacu Rad w Moskwie. W czasie związanego z tym pobytu w Związku radzieckim został aresztowany i stracony (rehabilitowany w 1957).

Autor hasła: Eleonora Bergman

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand