Sifte(j) jeszenim

(hebr., Usta śpiących [uśpionych]) – dzieło Sz. ben J. Bassa, które przyniosło mu miano „ojca bibliografistyki żydowskiej”, wydane w Amsterdamie w 1680. Pomysł jego opracowania Bass powziął jeszcze w czasie pobytu w Pradze, lecz mógł zrealizować go dopiero w Amsterdamie, gdzie miał możliwość korzystania z obszernej biblioteki jednego z członków gminy sefardyjskiej. S.j. jest bibliograf. zestawieniem 2 400 dzieł (w tym 2 200 w języku hebrajskim), uporządkowanych alfabetycznie, według tytułów. Obok podstawowych danych bibliograficznych, opis zawiera także krótkie streszczenia dzieł oraz indeks autorów (w tym tan(n)aitów, amoraitów, saboraitów i gaonów). Znakomitą większość z nich autor znał z autopsji. Bass wprowadził także klasyfikację dzieł, której podstawę stanowił podział na literaturę biblijną i pobiblijną oraz na dziesięć dalszych kategorii. We wstępie autor nie tylko uzasadnił podjęte przez siebie wysiłki, tak by nie niepokoiły ortodoksów, obawiających się nowości, ale propagował także wprowadzenie zmian w systemie edukacji aszkenazyjskiej młodzieży żydowskiej (zwł. wśród Żydów pol.), wzorowanych na praktyce stosowanej w amsterdamskiej społeczności Żydów, pochodzących z Portugalii. S.j. wzbudziło niemal natychmiast żywe zainteresowanie także wśród uczonych chrześcijańskich.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem