Sifra

(aram., Księga) – nazwa zbioru midraszy halachicznych do biblijnej Księgi Kapłańskiej, opracowanego przez tan(n)aitów, wywodzących się ze szkoły Rabiego Akiwy; pojawiająca się w babilońskich źródłach, obok Sifra de-we Raw (aram., Księga Szkoły Rawa). W źródłach palestyńskich dzieło to znane jest pn. Torat Kohanim (hebr., Prawo Kapłanów). Każda część (parasza), na jakie S. została podzielona, poświęcona jest jednemu, konkretnemu problemowi, zaś każdy rozdział rozpoczyna pierwsze słowo biblijnego wersu, którego rozdział ten dotyczy. Dzieło stanowi cenne źródło do dziejów religii żydowskiej w okresie tanaitów. Jest ono często cytowane zarówno w TB, jak i w TJ. (Zob. też Leviticus Raba)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand