Sfard Dawid

pseud. Ander, Winter (1903 Turzysk na Wołyniu [spr. zapis-Ozierany?] — 1981 Jerozolima) – poeta, pisarz i krytyk, piszący w języku jidysz, wydawca, tłumacz. Pochodził z rodziny rabinackiej. Proces jego emancypacji ze środowiska ortodoksyjnego zaczął się w okresie I wojny światowej. Od 1924 studiował w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Debiutował w 1923 wierszami pisanymi w języku hebrajskim, lecz od 1925 pisał już głównie w języku jidysz – pierwszy tom wierszy nosił tytuł Sztaplen (jid., Szczeble, 1928). S. związał się z ruchem komunistycznym. Studiował filozofię w Nancy; w 1931 uzyskał doktorat za pracę poświęconą Heglowi. Zagrożony aresztowaniem za działalność komunistyczną, powrócił do Polski. Od 1934 był członkiem KPP. Organizował lewicową frakcję (tzw. Kultur-Front) w Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich. Współpracował z prasą jidysz i tłumaczył dzieła literatury francuskiej. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w Białymstoku, gdzie został kierownikiem literackim gazety „Białystoker Łebn” (jid., Życie Białegostoku). Został wiceprzewodniczącym Związku Pisarzy Białorusi. Potem przebywał w głębi Związku Radzieckiego. Był członkiem PPR, a następnie sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Żydów Polskich w ZSRR. W 1946 wrócił do Polski. Pracował w CKŻP, w miesięczniku literackim „Jidisze Szriftn” (od 1950 był jego redaktorem naczelnym) oraz jako redaktor naczelny w wydawnictwie Jidysz-Buch. Był jednym z reprezentantów Frakcji PPR przy CKŻP, od 1947 – przewodniczącym Żydowskiego Towarzystwa Kultury i Sztuki, potem członkiem Zarządu TSKŻ. Publikował książki krytyczno-literackie (głównie w duchu socrealizmu, np. Sztudies un szkicn; jidysz, Studia i szkice, 1955). Po 1956 wrócił do poezji, głównie lirycznej, oraz trudnił się pracą przekładową. W 1969 wyemigrował do Izraela. Pracował w Jad wa-Szem. Współpracował z prasą jidysz, głównie jako krytyk literacki. Opublikował dwa tomy wierszy i – wydane pośmiertnie – wspomnienia.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem