Serkes (Sirkes; Syrkes; Syrkin) Joel ben Samuel (Szmuel) [Segal Jaffe]

zw. BACH-em (BaCh; akr. utworzony od pierwszych liter słów, stanowiących tytuł jego dzieła Bajit chadasz) (1561 Lublin – 1640 Kraków) – talmudysta, rabin, przełożony krakowskiej jesziwy oraz tamtejszego sądu rabinackiego, jeden z największych autorytetów swej epoki; dziadek Arie Lejba ben Samuela Cwi Hirsza; teść Dawida ben Samuela ha-Lewiego. Uczył się w Poznaniu u rabiego Salomona ben Jehudy z Lublina, Krakowie i w jesziwie w Brześciu. Był rabinem w Prużanach, Lublinie, Łukowie, Lubomlu, Międzybożu, Bełzie, Szydłowie, Brześciu Litew. i Krakowie. Uczestniczył w zjazdach Sejmu Żydów Polskich, a potem Sejmu Żydów Korony. Zabierał głos w sprawie nadużywania klątwy przez rozmaite instytucje żydowskie. Potępiał pilpul. Napisał komentarz do Arbaa Turim Jaakowa ben Aszera, pt. Bajit chadasz (wyd. Kraków 1631-1640; wyd. krytyczne Jerozolima 1959), glosy do Hag(g)ahot Aszera ben Jechiela (wyd. w warsz. edycji Talmudu w 1860) oraz dwa tomy responsów (Szeelot u-tszuwot bajit chadasz [Frankfurt 1697] i Szeelot u-tszuwot bajit chadasz ha-chadaszot [Korzec 1785]), zawierające liczne, cenne informacje nt. dziejów Żydów w Polsce i na Litwie w XVI i XVII w. (materiały te wykorzystał i wydał B. Katz w książce Le-korot ha-Jehudim be-Rusja u-Polin we-Lita ba-meot ha-szesz-esre we-ha-szwa-esre (hebr., [Przyczynki] do historii Żydów w Rosji, Polsce i na Litwie w XVI i XVII wieku, wyd. 1898). Grób S. znajduje się na cmentarzu przy Synagodze Remu w Krakowie przy ul. Szerokiej.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem