Seidenbeutel (Zaidenbajtel) Józef (Maurycy)

(1894 Warszawa – 1923 Otwock) – malarz i rysownik; starszy brat Efraima i Menaszego S. oraz rzeźbiarza i malarza, Hirsza S. Od 1915 studiował w warszawskiej SSP pod kierunkiem Stanisława Lentza. Wystawiał od 1913 w TZSP, a od 1919 uczestniczył w wystawach artystów żydowskich w Warszawie (m.in. w Wystawie na Rzecz Towarzystwa Ochron dla Dzieci Wyznania Mojżeszowego, 1916), Białymstoku, Łodzi, Nowym Jorku (1921). Należał też do Koła Miłośników Teatru Żydowskiego, założonego przez D. Hermana (ok. 1915). Malował obrazy o tematyce żydowskiej (Stary Żyd z księgą, Talmudysta, Sądny Dzień), pejzaże (Stare domy w Kazimierzu, Klasztor reformatów, Fragmenty z Kazimierza, Zachód słońca), studia rodzajowe i portretowe (Żyd, Krakowianka, Chasydzki chłopiec, Smutek), portrety (Autoportret, Portret, braci, Portret sióstr) i martwe natury (większość prac prawdopodobnie zaginęła). Był autorem rysunkowych portretów wielu wybitnych przedstawicieli żydowskiego świata kultury (m.in. H. Berlewiego, A. Ostrzegi, N. Pryłuckiego, I. Singera, E. Kaganowskiego, S. Wagmana, I. Kamińskiej, Sz. An-Skiego) oraz okładek i ilustracji książkowych (Di szmuglers [jid., Szmuglerzy] O. Warszawskiego, 1920), a także plakatów. Zachorowawszy na gruźlicę, w 1917 przenióśł się do Otwocka, gdzie zaprzyjaźnił się z An-Skim, który zainteresował go ideą tworzenia żydowskiego stylu narodowego w sztuce, co zaowocowało inspiracjami żydowską sztuką ludową, malarstwem synagogalnym itp., głównie w jego pracach graficznych. W 1919 S. został członkiem warszawskiego Zrzeszenia Artystów „Muza”. Jako ochotnik, służył w WP (1919-1920). Na pośmiertnej wystawie, zorganizowanej przez ŻTKSP (1923), zgromadzono kilkadziesiąt jego obrazów oraz kilkaset grafik i rysunków.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand