Segall Lazar

(1891 Wilno – 1957 Sao Paulo) – malarz, grafik, rzeźbiarz, współtwórca stow. Sociedade Paulista de Arte Moderna (SPAM). Był uczniem L. Antokolskiego. Studiował w Kunsthochschule w Berlinie (1906-1909) i w Akademie der bildenden Künste w Dreźnie (1910). Potem przebywał w Paryżu. Wielokrotnie przyjeżdżał do rodzinnego Wilna. W czasie I wojny świat. był internowany. Później na jakiś czas powrócił do rodziców w Wilnie. W swoich obrazach podejmował wówczas często tematykę żydowską (Śmierć, Kadysz, Rodzina, Wieczni tułacze). W 1919 był współzałożycielem grupy artystycznej „Dresdner Sezession – Gruppe 1919”. W 1923 osiedlił się na stałe w Brazylii, gdzie był jednym z inicjatorów sztuki nowoczesnej. W jego wczesnych pracach o tematyce żydowskiej i społecznej widoczne są wpływy ekspresjonistyczne (cykl akwatint Przypomnienie Wilna, Dzieci i rabin, Po pogromie). W Brazylii w twórczości S. pojawiają się elementy abstrakcyjne oraz dążenie do monumentalizacji kompozycji (Statek z imigrantami). W latach 30. i 40. powstały wstrząsające płótna obrazujące okrucieństwa wojny i Zagładę Żydów (Obóz koncentracyjny).

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand