Sefer ha-Eszkol

zob. w: Abraham ben Izaak z Narbony (ok. 1 – 1179)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand